Standardside

M/T J.H. Senior

Hele 15 af Standart Oil (esso) store tankskibe under Panamaflag var bemandet af Danske Søfolk, flere af kaptajnerne var fra Nyborg deriblandt Kapt Nicolas Johs. Johnsen, som førte det nye Danskbyggede ( BW ) Esso copenhagen, der fra krigens begyndelse til hendes torpedering nåede at udføre 32 rejser med last.
Ikke mindre end 4 Danskbemandede tankskibe blev sænket indenfor en lille månede "Thalia", "Hanseat", "Penelope", og Esso Copenhagen flere forlisrapporter fortæller om tyskernes uvederhæftige optræden. Således kan man af en rapport skrevet af kapt Johnsen og underskrevet af alle officerer på "Esso Copenhagen" læse at Ubådene forsatte med at beskyde såvel skibe som redningsbåde efter torpederingen.

"J.h. Senior"17.620 tons ( Søsterskib til Esso København ex Peter Hurll ) Bygget 1931 i tyskland på Nordsee werke Emden til Baltisch-amerikan petroleum Import GmbH. Danzig.

1935 overført til Panama Transport Co Panama.(standard Oil Co New jersey). J.H. Senior sejlede den 14 august fra New York  sammen med 45 andre skibe, (for at støde til konvoj HX 252) lastet med gasolie og flyvemaskiner som dækslast bestemt for Clyde England, blev den i tæt tåge påsejlet af Liberty skibet S/S J.Pinckney Henderson lastet med 20.000 baller bomuld.
(J. Pinckney Henderson Kølen lagt den 28-05-43 søsat den 06-07-43 færdig bygget den 23-07-43. et hel nyt skib.)
Straks efter kollisionen skete der nogle voldsomme eksplosioner, som satte begge skibene i brand og ud af begge skibes besætninger på 150 mand var der kun 9 overlevne, grunden til de store besætninger var, at der var 28 us navy mænd   med til at bemande de kanoner skibene havde. 
Skibene var omspændt af flammer i en omkreds af 100 meter gjorde undsætning vanskeligt.
Fra J.H. Senior var der 6 overlevende og 3 fra J.Pinckney Henderson ( som brændte fra den 19 august til den 25 september) J.H.Senior blev efter krigen repareret og sejlklar igen januar 1949.
1950 overført til Standard Francaise Le Havre og omdøbt til Esso Picardie 1955 ophugget i Savona Italien.
 
Efter mine undersøgelser omkom der 23 danske søfolk 
deraf tre fra Nyborg. ( hvis der er nogen der har flere oplysninger eller andre så venligst lad mig det vide )
 
De tre Nyborg folk.

Telegrafist Knud Møller, født den 26. april 1815. Matros Poul Bendt Hansen født den 2. dec 1924. Kaptajn Niclas Johs Johnsen født den 10. febr 1901. 
 
Jeg har på min side " Panama Tankere " en komplet liste over de omkomne Danske Søfolk.
J.H.Senior
J.H.Seniors Dækslast
M/S Amerika ØK

M/S Amerika, København bygget på BW 1930 10.218 tons til ØK. Overført til Ministry of War Transport (MoWT) 1940.
På en rejse fra Halifax 14 april til Liverpool med 8.844 tons general Cargo indclusive metal, mel, kød, og 200 tasker med post. Den 22 april 1943 i konvojen HX- 234 var hun Straggler og kl. 01.54 blev hun torpederet af U-306 (ført af capt Claus von Trotha) syd for Cape Fare well (Danmarks strædet) i Orkanagtig storm med sne byger og Isbjerge. Der var 140 personer ombord 86 omkom 54 overlevede. 42 besætningsmedlemmer, 7 gunnere og 37 passagerer (RCAF) personel omkom. Kapt.Christian Nielsen, og 29 af besætningen, 8 gunnere, og 16 passagerer blev taget op af HMS Asphodel (K 56) og landsat i Greennock. Kapt.Nielsen blev hædret med LLoyds War medal for modigt optræden til søs.

To Brødre fra Nyborg var blandt de omkomne Maskinchef Ernst P.G. Mühring født 22. feb 1897. og 3. Mester Johan Wismar Mühring født den 20. sept 1911. 
 
29 Danske Mænd og Kvinder af besætningen omkom. 
 
Maskinchef, Ernst Georg Peter Muhring 46. år
3. Mester, Johan Carl F. Wismar Muhring 31. år
3. mester Knud Aage Puge 34. år
Maskin assistent, henry Bisgaard Christiansen 22. år
Maskine assistent, Carlo Arnfred Jensen 31. år
Maskine assistent, Karl Marius Kristensen 43. år
Maskine assistent, Emil E. Johnsen 39. år
Elektrikker, Svend Aage Mogensen 42. år
2. Telegrafist, Kjeld P. Andersen 39. år
Hovmester, Edmund Oluf Larsen 51. år
Steward, Anker Horn 20.år
Steward, Gunni Edv. Robert Jensen 19. år
Chef Kok, Sofus W. C. Sørensen 48. år
Kok, Walther H. Christensen 22. år
Ung Kok, Evald L. Gregersen 24. år
Ung Kok, Tommy Ove Schlichter 19. år
Bager, Carl Chr. Richardt 37. år
Opvarter, Georg petersen 28. år
Vaskeridame, Henriette Gerdawischke 29. år
Kahytsjomfru, Else Kirsten Ruth Gantzel 38. år
Bådsmand, Niels Ejvin Andersen 63. år
Tømmermand, Einar Stroe Nielsen 37. år 
Matros, Mogens J. A. Beldring 22. år
Matros, Poul L. Andersen 26. år
Matros, Jens Johansen 26. år
Matros, Knud B. Sørensen 24. år
Mortor mand, karl Johan Rasmussen 33. år
Mortor mand, Leo Herman Bjørn Petersen 37. år
Motor mand, Jens karl R. Frederiksen 21. år
 
 
 
 

 

Slæbebåden S/S Volmer

S/S Volmer  DDPA   (ex hans) Bygget i Holland 1916.111 tons
Kæntret og sunket den 30.maj 1943.
Volmer var ikke egentlig et krigsforlis, men alligevel forliste hun på grund af krigen hun havde taget 10 tons mere kul ombord som dækslast, der var jo kulmangel i Danmark. Volmer havde været i Danzig med lægteren Heimdal efter olie. På grund af dækslasten kunne vandet ikke løbe hurtigt nok fra når skibet løb ind i en sø og bordfyldte. Volmer ville ikke længere lystre roret og rorsmanden fik ordre til at gå ned og kappe slæberen, således man var fri af lægteren Heimdal. Ret efter at lægteren var fri krængede "Volmer" så meget , at flåden flød de tre mand på dækket sprang over på flåden, der hurtigt drev væk fra skibet, som forsatte krængningen og gik til bunds. Lægteren Heimdal drev nu for vejr og vind og tydede på at den ville drive mod minefeltet der var ud for "HELA" De tre på flåden blev bjerget efter 6 timer af en Tysk U båd og bragt til Sømandshjemmet i Danzig, hvor også lægterens besætning var ankommet et par timer før.
6 mand var omkommet alle fra Nyborg. Kapt. karl Georg Wegeberg, født den 30. juni 1892.  Maskinmester Rudolf Valdemar Willads Petersen, født den19. maj 1884. Styrmand Poul Martin Chr Jacobsen født, den 22. juni 1908.  Maskinist Karl Åge Christensen født, den 4. marts 1902.  Maskinist John Engelberg Solander født, den 5. okt 1917.  Hovmester Peter Johannes Larsen Holst, født den 20. marts 1899.

En månede efter "Volmers" forlis var Esso lægteren "Thor" i Danzig ude for et uheld, hvorved Kapt. Karl Dalh mistede livet han var født, den 11. maj 1896.
 

S/S FRIAR ROCK  Panama bygget i Italien 1921. 5.427 tons.
Under Italiensk flag bar hun navnet "ARSA" den 10 juni 1940 blev hun interneret i New York og den 6. juni 1941 overtaget af us. goverment og fik navnet " Friar Rock" og kom under us. war shipping administration og registreret i Panama. Den 11. okt  1941 under Waterman ss co i New York.

På en rejse fra New York, Sidney, lock Ewe, Archangel, med general cargo og goverment stores. blev hun i konvojen SC 64 straggler og blev torpederet af U-130 (capt.ernst kals) den 14. jan 1942 "Friar Rock" var uden ledsagerskibe, ubevæbnet og sank 110 sømil af Cape Race, Newfoundland. ud af en besætning på 37 omkom 3o.  7 mand blev samlet op men 2. styrmanden døde efter at de var sat i land så 31 omkom.
af de omkomne var  fra Nyborg Leif stærmose som havde fået en datter efter han var rejst hjemmefra hende nåede han ikke at opleve.

Friar Rock`s besætning var  international, der var 8 nationaliteter Usa, Brazilien, Norge, England, Canada, Sverige, Danmark og Portugal.

Hans Hustru modtog et brev fra USA`s kongres, Brevet lyder:

Med bemyndigelse fra U.S.A.`s kongres er det mig en ære at overrække Dem, Leif Stærmoses tidligere hustru, Marinemedaljen som ihukommelse af den største tjeneste nogen kan yde i sin løbebane eller for sit land.
Hr. Stærmose mistede livet, da hans skib S/S "Friar Rock" blev torpederet og sænket af fjenden den 14. januar 1942.
Han var en af de mænd, som så tappert opretholdt traditionerne efter de dristige marinere, som trodsese alt, hvad der kunne afholde det amerikanske flag i at sejle på havene i denne republikkens første dage. Han var en af de mænd, som nationen var afhængelig af til at sejle vore skibe på farlige have, til at transporterer vore tropper over disse have og bringe dem i kamp, indtil sejren var sikret, og friheden reddet. Intet jeg kan gøre eller sige vil på nogen måde kunne erstatte tabet af dette liv. Han er væk, men han er død i ære og i patrioters selskab. Lad mig i dette udtryk for dette lands dybe sympati også udtrykke for dem vort lands taknemmelighed for hans hengivenhed og offer.

Leif Christian Frede Stærmose var født 2. april 1915. 26. år
 
fouden Leif omkom en anden dansker 2. styrmand, Harald Fredrik Olsen 37. år.

> Gerda< 4 masters Sletskonnert bygget i Frederikssund 1919 af eg, som ny forsynet med motor senere udtaget.


Det Baltiske Rederi i København bestilte under 1. Verdenskrig den 4 mastede skonnert >Gerda< i Frederikssund. Inden det 333 tons store sejlskib var færdig, gik Rederiet fallit, istedet blev det overtaget af et partrederi i Marstal.
>Gerda blev forsynet med en 182 hk hjælpemotor.
Byggeprisen var omkring 500.000 kr. 1928 blev det solgt til Finland for kun 28.000 kr . Motoren blev udtaget.
Skibsreder A.E. Sørensen Svendborg købte i 1935 >Gerda< til et af sine Rederier for 45.000 kr. og da det blev genregistreret under Dansk flag, var det Danmarks største sejlskib.
Efter første rejse kom der påny motor i skibet.
1944 blev det afhændet til Lemvig for 350.000 kr
 
 
På en rejse fra Aalborg til København med cement mine sprængte > Gerda < den 28-02-45 ved Anholt. og hele besætningen omkom. Hans bøje Sørensen var ombord som matros han manglede lige den sidste sejletid inden han skulle på navigationsskole.
Søfolk har for det meste et nøgternt gemyt, men mange gange tror folk, de står i forbindelse med højere magter, når de hører om deres utrolige oplevelse til søs, og indrømmes skal det, at vi søfolk kommer ud for besynderlige tildragelser og ubegribelige forudsigelser.
Den gamle Lods Bøje havde en underlig søvn natten til den 28. februar, og om morgenen, da han stod op. måtte han ind til sin nabo og berette om en drøm, hvori han så sit kære barnebarn Hans stå i døren til  soveværelset i sit søtøj: > Morfar jeg er kommet for at sige farvel til dig, for jeg skal ud på en rejse, hvorfra ingen kommer tilbage <... og det blev Hans Bøjes sidste rejse.
8 mand omkom. 
 
 Kaptajn Rasmus Peder Andersen f. 06-12-1912 33 år
Styrmand, Johan Henry Wilms f. 17-01 1918 27 år
Kok Anders Okholm Pedersen f. 30-12 1922 23 år
Motorpasser Jens Peder Pedersen f. 18-01-1905 40 år
Matros Svend Overgård stensstrup f.10-02-1923 22 år
Matros Ingeman Olsen 36 år
Letmatros Kaj Simons f. 08-12 1926 19 år
Fra Nyborg Letmatros Hans Bøje Sørensen født den 8.april 1925
Fiskekutteren N.G.517 Brødrene af Nyborg

Fiskekutter N.G.517 "Brødrene" af Nyborg.
Under fiskeri ved Kongshøj den 8.aug 1941 minesprang "Brødrene" ved indhaling af skovlloddet. en voldsom eksplosion sprængte hele agter enden af fartøjet og kutteren sank med det samme. Ved eksplosionen omkom Peter C. Pedersen, den anden blev efter et kort ophold i vandet bjerget af en anden kutter "Gerda"
Fisker Peter Carl Vilhelm Pedersen født 24. nov 1880. 61 år
 

Fiskekutteren "ELSE" af Stubbekøbing .
Else havde i længere tid fisket ud fra Nyborg, og havde derfor en Nyborg fisker med.
Denne kutter forliste på samme ulykkelige måde som "Brødrene" under fiskeri ved Vresen storebælt nord for Langeland da de var ved at bjerge voddet indtraf eksplosionen hvorved den ene fisker omkom.
Fisker Lars Thomas Petersen født den 24 okt 1884. 56 år
 

S/S Marianne Toft

S/S Marianne Toft København  (ex Finland) bygget Sunderland I Prisman og Co.
Reg netto. 1345 tons  brutto 2302 tons. Rederiet D/S Jutlandia  A/S (O Toft Kbh).
På en rejse fra Oxelsund til Barrow in Furness  med jernmalm blev "Marianne Toft" påsejlet i tæt tåge påsejlet 9 sømil nord for Chiken Rock i det Irske hav af det Amerikanske troppetransportskib "Cornelius Ford" "Marianne Toft" sank straks.
Da man fra det Amerikanske skib så der blev sat både i vandet sejlede den videre, i stedet for at blive og samle de skibsbrudne op. Ti mand omkom ved forliset den 12. nov 1945 deriblandt en Nyborg sømand.

Bådsmand Sofus Andreassen
 var født den 9.9. 1906. 

----------------------------------------------------------

 

To søfolk her fra Nyborg er ikke med på vores mindetavle. Årsagen er manglende oplysninger om, at de er omkommet under krigen.

Men de skal alligevel omtales her i vores mindeskrift. Den ene er Søfyrbøder Chr. Petersen født cirka 1892. Han var broder til den 10 år yngre Otto Petersen der var havnarbejder ved Nyborg havn. Familien som yderligere bestod af to søstre har intet hørt om broderen Chr Petersen, og har intet kunne fået oplyst om den savnede broder efter krigen. Han formodes derfor omkommet, uden at der er sikre beviser.

Den anden sømand herfra Nyborg var Søfyrbøder Carl (Carlo) Henriksen om hvem det kan oplyses, at han også formodes omkommet uden der er sikre beviser. Hans nu afdøde søster Valborg skulle efter sigende efter krigen fået tilsendt en pakke fra USA., indeholdene efterladenskaber fra Carl Henriksens logi, som han havde haft i land under hele krigen. Pakken indholdt en kort meddelelse fra logiværten om, at han formodede at Henriksen måtte være omkommet, da huslejen som ellers regelmæssigt havde været betalt, var udeblevet i længere tid. Ud over disse ord har familien intet hørt.

Efterskrift

jeg har senere fundet ud af at der var tre søfolk mere fra Nyborg der er omkommet under krigen, hvorfor Jakob Frederiksen ikke har dem med på sin tavle undre mig meget.

De tre søfolk er med på den mindesten der står på Assistentkirkegården over søfarende der mistede livet under 2. verdenskrig 1939-1945.

Er Donkeymand Carl Marius niels Rasmussen, født 2.10.1909 i Nyborg. Minesprang med S/S Jægersborg (C.K.Hansen) ved Skagen den 23.12.1939.

Hovmester Axel Ebbe lauritzen født 9.3.1897 i Nyborg. Torpederet i den Engelske kanal 23 Febr 1940 ombord i S/S Aase (Rederiet Torm).

Maskinmester Oscar Krabbe Nielsen født den 22.9.1900 i Nyborg. Minesprængt med M/S Anø ved Hals Barre den 21.8.1940

 

Efterskrift

jeg har senere fundet ud af at der var tre søfolk mere fra Nyborg der er omkommet under krigen, hvorfor Jakob Frederiksen ikke har dem med på sin tavle undre mig meget.

De tre søfolk er med på den mindesten der står på Assistentkirkegården over søfarende der mistede livet under 2. verdenskrig 1939-1945.

Er Donkeymand Carl Marius niels Rasmussen, født 2.10.1909 i Nyborg. Minesprang med S/S Jægersborg (C.K.Hansen) ved Skagen den 23.12.1939.

Hovmester Axel Ebbe lauritzen født 9.3.1897 i Nyborg. Torpederet i den Engelske kanal 23 Febr 1940 ombord i S/S Aase (Rederiet Torm).

Maskinmester Oscar Krabbe Nielsen født den 22.9.1900 i Nyborg. Minesprængt med M/S Anø ved Hals Barre den 21.8.1940


Claus Jensen 10.04.2020 17:40

Hvis du vil vise lidt mere om Oskar Krabbe Nielsen, er du velkommen til at kontakte mig.

| Svar

Nyeste kommentarer

07.11 | 16:06

www.lyboel.dk

02.11 | 10:47

Hej Gert, Det må du hjertens gerne min mail er jymd@mail.dk hvis der er noget jeg kan hjælpe dig med udover det der er skrevet på min hjemmeside. Jørgen

01.11 | 13:32

Sejlede som passager med Dana Anglia husker ikke rigtige årstal slut 70 erne , vi sejlede i den værste storm i århundrede 3 døgn inden Harwich.

22.10 | 12:34

Må jeg bruge oplysninger fra din side til et krigssejlerprojekt? - og kan jeg få en mailadresse til dig?