Mindetavle og Mindeskrift om Søfolk fra Nyborg

Mindetavle over 30 søfolk fra Nyborg der mistede livet under 2. verdenskrig. Mindetavlen er udført af Jakob Frederiksen i Egetræ alle navnene er udskåret i hånden. Jakob blev selv under krigen torpederet med D.D.P.A `s Tankskib M/T Danmark i 1940 ingen omkomne. Mindetavlen hænger i Nyborg Marineforenings hus.  Minde skriftet som Jakob skrev blev udgivet i samme anledning. Jakob sejlede resten af krigen som hjemmesejler var samtidig aktiv i Modstandsbevægelsen i Nyborg. Han indsamlede efterretninger om Tyske krigsskibes bevægelse i Østersøen under skibsophold i Tyske havne der blev vidersendt til England via Sverige. Jakob var æresmedlem af Nyborg Marineforening. 

S/S Magnus

S/S Magnus, af Middelfart, rederi ( DFDS ) bygget på Sunderland Shipsbuilding C/o Sunderland. 1906  tdw 2042 + 158. Indkøbt af DFDS 1920. På en rejse fra Danmark til Methil i ballast  under neutralt dansk flag Torpederet kl. 19.21 9. dec 1939. af U-20 (ubådskaptajn Karl-Heinz Moehle) Magnus blev ramt i forskibet af en torpedo 40 sømil øst nordøst af Peterhead skibet sank på 90 sekunder, der var sendt en torpedo mod Magnus kl. 18.41, men den missede. Engelsk Trawler samlede den eneste overlevende op den 13 Dec.
Besætning 19 mand 18 mand omkom.

Den hårde tid for søfolk tog fart i December måned 1939, da 7 Dampere gik ned ved torpedering. Man troede dengang, at det var minesprængning, men ved Nürnberg processen blev læssevis af U-båds journaler fremlagt, og her stod om forliset: Torpederet uden varsel, afstand 300 meter. ved S/S Magnus`s torpedering omkom 18 mand. Kun en mand blev reddet, efter at have drevet om på en tømmerflåde i fire døgn. Flåden blev fundet af en Engelsk Trawler den reddede sømand lå bevidstløs udstrakt hen over liget af 2. styrmand K. Boutrop. Den bevidstløse sømand E.O. Risvald var forslået og forskåret over hele kroppen, men han kom sig efter sine store lidelser og kunne fortælle, at skibet efter en voldsom eksplosion sank i løbet af 90 sekunder. Han og 2. Styrmanden havde svømmet rundt i vandet og nåede tilsidst op på en flåde , der var kommet drivende imod dem. Hvornår  Styrmanden bukkede under for anstrengelserne, kunne han ikke sige. Offer for den forbrydelse blev også.
  Nyborg Sømanden, Søfyrbøder Arthur Strandgård Jensen, født den 22 - 11 -1912. 

 
De omkomne søfolk på S/S Magnus:
 Kaptajn Lauritz Olsen 52. år
 1. Styrmand Knud S. Iversen 35. år
 2. Styrmand Kristen Boutrup 29.år
 Maskinchef  Knud E.O. Walgreen 50. år
 2. Mester Viggo C. G. Møller 44.år
 Maskineassistent Ejnar K. Christensen 28 år
 Hovmester Svend O. Møller 33. år
 Kok Aage M. Jørgensen 55.år
 Messedreng Jens K. Jacobsen 15. år
 Matros Frederik K. L. Henriksen 28. år
 Matros Adam D. Petersen 24. år
 Matros Karl A. F. Nielsen 24. år
 Letmatros Jens S. Jacobsen 23. år
 Ungmand Peter T. L. Geertsen 16. år
 Donkeymand  Anker S. A. Olsen 41. år
 Fyrbøder Arthur S. Jensen 27. år
 Fyrbøder Julius E. Salomonsen 35. år
 Kullemper Arne Carstensen 24. år
S/S Maryland

S/S MARYLAND, København, ( DFDS ) bygget i Aberdeen af Hall. Russell C/o Ltd, 1921 tdw 6.744 leveret til DFDS 15.11.21. På en rejse fra Santos 18 jan 1940 via Madeira til København med Oliekager blev hun kl. 02.07 den 15. feb 1940 ramt af en torpedo fra U-50 ( ført af Kapt max-hermann bauer) brækkede i to dele og sank på 7 minutter alle 34 besætningsmedlemmer omkom. Der blev senere fundet en ødelagt redningsbåd.


Under 1. verdenskrig var første Danske skib der blev torpedere, DFDS`s nye skib S/S Maryland. Under 2. Verdenskrig blev DFDS`s anden Maryland offer for endnu større tragedie. Det feje angreb på det neutrale Danske skib kostede 32 Danske søfolk livet.

Nyborg Fyrbøderen Julian Mastek, født den 14. marts 1918 var en af de 32 mand.

Natten til den 9. feb var rederiet i radioforbindelse med skibet, men siden hørte man intet. Selv om Danmark endnu ikke var besat, talte Radioen ikke om torpedering, men om krigsforlis. Det lød mere upartisk, og man skulle nødig ødelægge det gode forhold til Tyskland. De fleste mennesker var irriteret over alle disse navne som ikke sagde dem noget, når man hverken meddelte skibets navn eller hvad by de kom fra.
Næsten samtidig forliste et andet af DFDS`s store skibe, Amerikabåden S/S Argentina, hvor 32 mand mistede livet ved en  torpedering uden forvarsel.


Omkomne Søfolk på S/S Maryland:
Kaptajn Anders Andersen 62. år
1. Styrmand Mads J. Møller 49. år
2. Styrmand Peter H. Eriksen 32. år
3. Styrmand Holger E. Andersen 31. år
Maskinchef Aage V. Berg 55. år
2. Mester Emil C. B. Gercke 48. år
3. Mester Harald E. Jensen 40. år
Maskinassistent Leo F. Johansen 24. år
Telegrafist Orla S. Madsen 46. år
Hovmester Henrik L. Mellerup 49. år
Kok Henrik O. Petersen 25. år
Koksmat Kaj E. Frederiksen 17. år
Messedreng Ejler P. Petersen 19. år
kammerdreng Einar R. Hansen 19. år
Matros Christian O. T. Andersen 28. år
Matros Sigvald B. O. Jacobsen 30. år
Matros Jacob E. Jacobsen 24. år
Matros Viggo K. Nielsen 30. år
Matros Leif Thøgersen 20. år
Letmatros Viggo R. B. Jensen 25. år
Letmatros Valdemar E. Lauritsen 20. år
Ungmand Leif B. Jensen 18. år
Dæksdreng Jens A. E. Hentze 19. år
Fyrbøder Harald E. Jacobsen 36. år
Fyrbøder Anders P. Knichrehm 44. år
Fyrbøder Julian Mastek 24. år
Fyrbøder Anders M. J. Nielsen 30. år
Fyrbøder Emil M. S. Petersen 31 år
Fyrbøder Hjalmar J. A. Rasmussen 49. år
Fyrbøder Niels C. Nielsen 49. år
Kullemper Eric G. Fischer 33. år
Kullemper Anders J. Christensen
S/S Lily

S/S LILY, København,til D/S Progress A/S (reder Marius Nielsen og søn Kbh.) 1920.

På en rejse fra Fowey den 2. april  lastet med China Clay (ler til fremstilling af porcelæn) bestemt for Danmark, hvad der dengang var almindeligt for alle skibe, af engelske orlogsmænd blev beordret til Kirkwall for kontrol af last og papirer, bestemmelsessted osv.  Her lå Lily den 9. april og modtog  det frygtelige budskab om Danmarks besættelse af Nazi Tyskland. Der lå flere danske skibe i Kirkwall, bl.a ØK`s "Amerika". Kryolitselskabets "Julius Thomsen" og Tankskibet "Danmark", der havde ligget der siden den 12. januar 1940 "Danmark" lå på havets bund i indsejlingen med den gule skorsten med det røde malteserkors ragende ovenfor som en advardsel om, hvad der kunne ske. " Lily blev erklæret for prise, og fik en Engelsk officer og 5 soldater ombord og kom under Engelsk flag, og skulle sejle til Preston hvor der skulle losses. ( Skibet var uden eskorte ) kl. 00.28 den 26. april blev hun ramt af en torpedo fra U-13 (Kapt Max- Martin Schulte) som ikke detonerede kl. 01.17 blev endnu en torpedo affyret mod Lily som ramte forskibet som brækkede af; skibet sank på 45 sekunder. Lilly var rapporteret mistet efter hun havde forladt Kirkwall. 

17 Danskere og 6 englændere mistede livet, der var ingen overlevende;  Iblandt de omkomne var fra Nyborg,
Styrmand Micael Weile født den11. marts 1909.


 
Omkomne Søfolk På S/S Lily:
Kaptajn O.P. Sørensen 48. år
1. Styrmand Michael Weile 31. år
2. Styrmand Christian Beck 42. år
Maskinchef Joh. Bolvig Andersen 44. år
Maskinmester Poul Chr. O. Henning 53. år
Hovmester Charles Andersen 30. år
Kok Jørgen Chr. Sørensen 19. år
Messedreng Henning Christiansen 17. år
Matros Knud Eriksen 23. år
Matros Frimodt Jørgensen 22. år
Matros Karl Fredrik Jørgensen 46. år
Letmatros Jens Christensen 19. år
Letmatros Holger B. Pedersen 22. år
Ungmand Villy R. Hjort 17. år
Donkeymand Leo Flemming 24. år
Fyrbøder H. Børje 
Fyrbøder Nis Holbeck Sørensen 42. år
 
Omkomne Engelske Skytter 
Løjtnant Angus Speirs 45. år
RFR, George Victor Smith 33. år
RFR, Henry McAllister 31. år
RFR William Frank Markham 36. år
RFR Charlie Hedger 32. år
RFR Rowland Couldwell 31. år
 
S/S Erna

S/S ERNA bygget i Helsingør 1930 til rederiet D/S Vesterhavet hjemskrevet i Esbjerg. Fragtskib 2622 dw, 1932 udstyret med køleanlæg til frugtlast (senere fjernet i 1938) samtidigt indstalleret spildedampturbine med kædetræk forøges ihk fra 800 til 1250 ihk 12,5 knob besætning 16 mand hun var Isforstærket.  Ank til Milford Haven 11.4.40 
Overtaget den 26. juni 1940 af af MOWT (ministy of war transport) og omdøbt til Erna III. 
På en rejse fra Swansea - Milford- Haven 12 sept 1941 til Montreal i ballast i en konvoj, On-16.
 Den 22. sept 1941 kl.  blev hun torpederet af U-562  ( Ført af kapt. Horst Hamm) midtskibs og sank på 14 minutter Nordøst af Cape Farewell alle 25 mand omkom. Erna var en såkaldt Straggler, det vil sige hun kunne ikke følge med konvojen og var uden beskyttelse, da hun blev angrebet. Alle 25 mands besætning omkom. 

  Fra Nyborg, Kaptajn  Knud Sørensen. 
 
Kaptajn Knud Sørensen var en modig mand modig! fordi hans skib var for lille, Ministry of War transport, havde modtaget forsikringsselskabernes protest over, at sende så små skibe over Atlanten. 1700 brt måtte være det absolut mindste efter forsikringsselskabernes mening. Det vidste Knud Sørensen, men også at i dårligt vejr kunne han ikke følge med konvojen, og var dermed uden beskyttelse.
Han var født den 9, okt 1898 og havde også oplevet 1. verdenskrig.

S/S Erna`s forlis skete i en periode, hvor den Engelske flåde var helt i knæ, og Nazi Tysklands U-bådsflåde blev større og større. I begyndelsen af 1941 opererede tyskerne med 100 Ubåde, men i slutningen af 1941 var antallet 200 Ubåde så konvojerne fra England og forsyningerne fra USA led meget store tab på 2. verdenskrigs anden front, The Battle of the Atlantic. På fire måneder gik der i denne periode 144 fragtskibe til i Nordatlanten. Alle disse skibe var det man kaldte Stragglere. De havde ikke maskinkraft nok til at følge med i konvojen, og som følge deraf blev de et let offer for de tyske Ubåde.

 
Omkomne Danske Søfolk fra S/S ERNA
 
Kaptajn Knud Christian Sørensen 43. år
1. Styrmand rasmus P. Caspersen 44. år
2. Styrmand Poul Georg hansen 28. år
3. Styrmand karl H. larsen 48. år
Maskinchef Asger V.Honere Christiansen 33. år
1. Mester Hans Jørgen Keiding 25. år
2. Mester Børge Erik Steen 32. år
Hovmester Gustav S. Hansen 27. år
Kok Christian P.H. Nielsen 53. år
Matros Jens Villy J. Olsen 21. år
Matros Christian Langeskov Roth 22. år
Matros Asmus Jacob Hansen 54. år
Matros Carl Sigurd Jurgensen 32. år
Matros Peder Johnsen J. Østergaard 34. år
Ungmand O. Dam 18. år
Fyrbøder Carl Gustav J. Moestrup 49. år
Fyrbøder Aage Nielsen 34, år
 
Islandsk Matros Asgeirsson Porarinn 27. år
 
Englænder:
 Skytte Allington Norman
 Skytte Edward Owen Davies 22. år
 Letmatros Harold J. Mages 19. år
 lemper Idras Jones Morgan 25. år
 Lemper James O`Sullivan 35. år
 Messedreng Roy Robert Sharratty 17. år
 Kabysdreng Thomas John Haines 22 år
M/S Chile

M/S CHILE,  Ø.k.  Bygget på B.W.  1915 10.325 tons  under engelsk flag 1940.
På en rejse fra Cape Town til Freetown blev "Chile"  angrebet af den Italienske U-Båd Da Vinci (ført af kommandant Longanesi-Cattani) den 7. juni 1942 kl. 21.30 der affyrede to torpedoer dog uden at ramme fra skibet kunne man se striberne fra torpedoerne der krydsede boven i få meters afstand. på "Chile" gjorde man straks afværge zig zag manøvre, men efter 20 minutter fra angrebets begyndelse ramtes "Chile" af to torpedoer, som eksploderede i maskinrummet. Eksplosionen var så voldsom, at det fra broen tog sig ud, som om hele maskinhuset faldt sammen som et korthus, der blæser om. En redningsbåd blev beskadiget, men to andre kom klar af skibet, bemandet med 37 af besætningens 44 mand to  blev yderligere bjærget fra havet. 4 danske og et Polsk besætningsmedlem omkom. Nogle få minutter efter torpederingen rejste skibet sig med forstævnen lodret i vejret og sank kl. 22.03. De overlevende fra " Chile " blev bjærget af et Brittisk patruljefartøj og landsat i Freetown.
 Maskinmester Bertel M. Augustsen  fra Nyborg var en af de omkomne født den 10. feb 1901

 
Omkomne fra Chile: 4 Danske og en Polak
 
1. Mester Aage Chr. Jensen 49. år
2, Mester Ejnar Marinus Rasmussen 38. år
3. Mester Bertel Marinus Augustsen 32. år
Hovmester Louis Alfred G. Herr 32. år
Polsk Sømand A. Kaminske 

 

S/S Rita

S/S RITA   DFDS Bygget i Helsingør 1892 til D/S Østersøen A/S ( Hecksher og Søn Kbh) Timechartert til DFDS 1901. gt 554, nt 364, dw  628 + 74. 
Den 9. maj 1942 på en rejse fra Horsens til København kl. 21.20 da skibet befandt sig i Kattegat udfor Vestborg fyr indtraf en voldsom explosion, og skibet begyndte straks at synke. Kaptajn C.E. Borris blev ved explosionen hårdt såret inde i det sammenstyrtet styrehus. Gennem et hul i dækket lod han sig falde ned i det underliggende bestiklukaf og slæbte sig ud på dækket, hvor han blev skyllet overbord, da skibet krængede over. En mand af besætningen der var kravlet op på noget vraggods så Kaptajnen og fik ham halet op til sig. Minesprængningen var blevet observeret af Skonnerten "Stine" af Marstal de satte en båd i vandet og bjergede Kaptajnen, og 9 mand , de overlevende blev  af "Stine" sejlet til Kolby Kås herfra blev de sårede og lemlæstede bragt til sygehuset i Tranebjerg. Søforhøret blev selvfølgeligt holdt for lukkede døre, og der stod som Tyskerne forlangte, ikke et ord i avisen, heller ikke om de tre omkomne, kok,fyrbøder og styrmand.
Styrmand Kaj M. Staumann fra Nyborg var en af de omkomne født 25. feb 1903.

 
Omkomne Søfolk fra S/S RITA
Styrmand K. Stouman 39. år
Kok J. Jørgensen 36. år
Fyrbøder H. Rødkjær 46. år
M/T Persephone
M/T Persephone
M/T Persephone

M/T Persephone

M/T PERSEPHONE, Panama, Bygget på  Friedrich Krupp Germaniawerft AG Kiel 1925. 8.426 tons, til Baltisch-Amerikanische, Petroleum Import Gmbh, Danzig. På grund af udviklingen i Tyskland blev skibene i 1935 overført til Panama Co, Panama (stadig med tysk besætning) Da Tyskerne gik ind i Polen i 1939 blev den tyske besætning smidt i land. Det danske petroleum aktie selskab DDPA fik nu opgaven at mønstre søfolk til skibet derfor var der mange danske søfolk i disse skibe.  På en rejse fra Aruba til New York med 80.000 barrels Crude oil den 25. maj kl. 20.53 1942 i ukendt konvoj torpederet af U-593 (Kapt Gerd Kelbling) lige ud for New York ved Barnegat Ligth og sank senere på lavt vand efter at være brækket i to dele. Forskibet var intakt og blev slæbt til New York og 21.000 barrels olie blev bjerget. Huset midskibs blev fjernet og påsat en anden Tankbåd "Livingston Roe" resten blev sprængt væk af us Coast Guard.
Besætning 37 mand 9 mand omkom 28 blev reddet.
Fra Nyborg omkom Maskinmester Carlo Benjamin Vordenskjold Nielsen født 2. marts 1909,

 
Der var fire danske søfolk der mistede livet
 
Bådsmand, Thorkild S. Pedersen 32. år
3. Mester, Carlo Benjamin Vordenskjold Nielsen 33. år
4. Mester, Gustav A. Sørensen 29. år
Maskineassistent, Martin C. Petersen 33. år

 

M/T Leda

M/T "LEDA"  ( Panama) 14.000 tons  bygget i Kiel til Baltische - Amerikannische Petroleum Import GmbH. Danzig 1925. overført til Panama Transport Co, Panama 1935. (US  Standart Oil Esso ).
På en rejse fra Caripto (Trinidad) via Guatanamo Bay til New York i Konvoj TAG-18. angrebet af U-160  (ført af kapt Georg Lassen) med to torpedoer og sat i brand den 3. nov 1942 vest for Grenada den blev senere slæbt ind på lavt vand 30 sømil Nordvest af Trinidad. besætning 48 mand.
Kaptajnen på "Leda" Jens Poulsen Michelsen fra Nyborg var den hårdest medtagne af  de mange sårede og forbrændte, Alle fra "Leda" blev samlet op af en Amerikansk Torpedobåd og sejlet til Curacao, hvor de kvæstede kom under behandling, desværre omkom Kaptajnen af sine kvæstelser og blev begravet på Curacao.
NB kan anbefale at læse Styrmand Emil Petersens bog " Mine oplevelser til søs " han var med da "Leda" blev Torpederet.

Kaptajn Jens P. Michelsen var den 23. febr 1942 omkring 9 måneder tidligere blevet torpederet i et andet af rederiets store tankbåde nemlig M/T THALIA.
Kaptajn Jens Poulsen Michelsen var fra Nyborg født den 9. juli 1898 kun 44 år.
 
S/S Axel Carl

S/S Axel Carl København  bygget Helsingør 1940 rederi D/S heimdal (firma martin carl).
"Axel Carl er et eksempel på hvad søfolk kan komme ud for under en krig. Som hjemmeflådeskib var det først under Tysk indflydelse. I sommeren 1940 blev det bombet af Engelske fly medens det lå til ankers på Holbæk fjord. Derefter kom det i fart på Tysk foranledning og i juni 1941 sejlede dens 21 mands besætning fra Hamburg til Leningrad. Den 22 juni angreb Tyskland Sovjet, og da Danmark havde afbrudt de diplomatiske forbindelser med Sovjet blev de betragtet som fjender. Hele besætningen blev interneret. og det Danske flag blev erstattet af hammer og segl.
Axel Carl blev bombet og sænket af Tyske fly den18. aug 1941 skibet blev kun 16 mdr gammelt.
Besætningen fra Axel Carl kom efter årelangt ophold med tre døde undervejs til slut til Teheran og derfra til Alexandria hvor resten af besætningen kom ud at sejle med Danske og Norske skibe.
I Teheran døde 1. mester i et biluheld på vej til et genoptræningscenter efter et månedes ophold på et kursted.
1. Mester Niels Oskar Anderson født den 25. jan 1903.
 

Ukendt Skib

Søfyrbøder Svend Åge Hansen, som formodes at være omkommet  den 25 nov 1943, det har ikke været mugligt at efterspore i hvilke skib han er omkommet, man ved at fra udmønstringslisten i Newcastle han i 1940 blev udmønstret CHR Kampmann, men figurere ikke på tabslisten over de 10 mand der omkom ved torpederingen. Han har også sejlet med Dagø i en periode, men fra en sikker kilde ved jeg  han var ikke med S/S Dagø ved invasionen i Italien den 10 juli 1943. Så¨desværre kan jeg ikke give ham det eftermæle han har fortjent.
Søfyrbøder Svend Åge Hansen født den 13. maj 1918
 

S/S Daphne her vist som Eos.

S/S Daphne  Stockholm ejer Skibsredder I. Fagræus Stockholm. bygget hos Edwards Shipsbuilding, Co, Ltd Howden-upon-Tyne England 1890 som S/S NAPARIMA 1513 tons.
På en rejse fra Glasgow til Lisabon med kul sagtede hun bagud i Konvojen OG-46.
den 4. dec 1940 kl. 04.57 blev hun torpederet af U-37 ( ført af kapt Asmus Nicolai Clausen) og sank på tre minutter sydvest for Cabo Espichel Portugal. 18 mand ud af en besætning på 19 omkom. Damperen Genoveva af Sevilla bjærgede den eneste overlevende.

Matros, Børge Hartvig Johnsen født den 4. marts 1918 fra Nyborg var en af de omkomne.
 
Jeg har fundet 8 omkomne danske Søfolk 
Maskinchef, Lauritz Marius Emil Kristensen 34. år
3. Mester Carlo Ejner jensen 32. år
Styrmand, Peter Johannes Nielsen 31. år
Matros, Hans David Ingvard Davidsen 26. år
Matros, Børge Hartvig Johnsen 22. år
Kok, Richard Vilson Munkebo 38. år
Fyrbøder, Anton Ferdinand Steen 51. år
Kullemper, Axel Georg Chr. Christensen 51. år
 

 

S/S Rosenborg

S/S Rosenborg  København bygget på W. Gray og Co, West Hartlepool. 1997 tons. til C.K Hansen København.
Overtaget af  Ministry of War Transport (MoWT) 1940.
På en rejse fra Reykjavik 22 april til Belfast - Swansea i ballast blev hun ramt af 2 torpedoer affyret fra U-386 (kapt Hans Albrecht kandler) den 25. april kl. 01.43 1943 hun var kommet bagud (Straggler) Konvojen RU-71 Nord af Rockall og sank på 30 sekunder.Kaptajnen, 21 besætningsmedlemmer. 4 Gunners, og to passagerer omkom kun 2 mand overlevede og blev taget op af det Engelske skib "Goodwin" og landsat den 28 april i Clyde.
To af de omkomne var fra Nyborg.
 Hovmester Knud Børge Lund født 16. marts 1914 og Søfyrbøder Poul Hansen født den 24. jan 1923.

 
Omkomne Danske Søfolk 
Kaptajn, Peter Volmer Petersen 46. år
!. Styrmand, Tage Nicolaj Emil Jensen 36. år
2. Styrmand,Johannes Møller Frederiksen 24. år
Maskinchef, Aage Christian Frederiksen 49. år
1. Mester, Kristian Fredrik Boye 39. år
2. Mester, Jens Christian Lundbæk 41. år
Hovmester, Niels Christian madsen 43. år
Kok, Knud Børge Johannes Lund 29. år
# Ungkok, Svend Rasmussen 23. år 
Bådsmand, Ernst Rothgardt 30. år
Matros, Svend Erik Larsen 20. år
Matros, Folmer Henry Hansen 19. år
Matros, Børge Bendt Edlich 21. år
Letmatros, Egil Jørgen Peter Jørgensen 20. år
Donkeymand, Ernst August Adolf Poulsen 29. år
Fyrbøder, carl Johan Hestrup 32. år
Fyrbøder, Orla Børge Henriksen 30. år
Fyrbøder, Poul Hansen 20. år
Fyrbøder, Niels Erik Hansen 19. år
# kan ikke finde svend rasmussen i de danske lister, kun i de engelske, hvor han stå som omkommet i S/S Rosenborg.
 
 
Omkomne Engelske Søfolk
1. Radio Officer John Hilton 30. år
2. radio Officer David Buchan 20. år
Kabysdreng, Stanley Tout 16. år
Underofficer, Skytte, RN Thomas Leighton 28. år
Skytte, RN. Wilfred Chetwynd 22. år
Skytte, RN. Robert Hughes 
Skytte, RN. John William Knowles 36. år
Skytte, RN. Harold Joseph Lusty 20. år
Skytte, RN. Arthur Edward Miller 28. år

Henning Kristensen 01.11.2021 15:13

Mht. Marylands forlis 1940, har jeg bemærket at Nyborg fyrbøder Julian Masteks korrekte fødselsdata er 9/2-1916 i Hjulby ... og ikke som her oplyst i 1918!
vh

Pia Knudsen 19.01.2021 16:06

Tak Jørgen for al dit arbejde. Min morfar var fyrbøder Holger Olsen døde i 1945 efter KZ fangeskab, men overlevede forlis. Findes han i dit arkiv? Vh Pia

Liv kristine Daae Solheim 09.04.2020 12:05

Min morfar, Emil Martin Sofus, var fyrbøter da båden Maryland gik ned februar 1940.

Tine kongsbak 16.11.2018 22:52

-> meget for ham.. men i den bog: "Den danske sømand under de to verdenskrige" står der at J. K. Jacobsen var kahytdreng ikke messedreng..

Tine kongsbak 16.11.2018 22:47

Jeg har en bog fra min oldefar hvor han har understreget alle de omkomnes navne. Han var selv sømand, men jeg har ingen anelse om hvorfor s/s magnus betød så ->

Henrik Fossing 03.06.2016 05:45

Endnu engang tak for arbejdet med mindetavlen. Min morfar Laurits Olsen var 52, da Magnus blev torpederet. Han var født i 1887.

jørgen Frederiksen 27.06.2016 19:54

Tak Henrik. Jeg har rettet din morfars årstal. æret være hans minde.

Henrik Fossing 01.06.2016 13:45

Tak for dit store arbejde. Min morfar var kaptajn p[ m/s Magnus.

Henrik Fossing 28.06.2016 14:24

Kære Jørgen,
Tak for din tilbagemelding om min morfar, og tak for dit flotte arbejde med at huske de mange mennesker, som omkom alt for tidligt.
Henrik Fossing

| Svar

Nyeste kommentarer

07.11 | 16:06

www.lyboel.dk

02.11 | 10:47

Hej Gert, Det må du hjertens gerne min mail er jymd@mail.dk hvis der er noget jeg kan hjælpe dig med udover det der er skrevet på min hjemmeside. Jørgen

01.11 | 13:32

Sejlede som passager med Dana Anglia husker ikke rigtige årstal slut 70 erne , vi sejlede i den værste storm i århundrede 3 døgn inden Harwich.

22.10 | 12:34

Må jeg bruge oplysninger fra din side til et krigssejlerprojekt? - og kan jeg få en mailadresse til dig?