Rederiet D/S DANIA A/S fra 1900 til 1962.

Rederiet D/S DANIA A/S Skorstens Mærke og Kontorflag

S/S LILLY rederiet Dania. Byg som S/S Tydskland i 1890 på B&W (byg nr 158) dw tons 920, til D/S Nordsøen A/S Kbh. Købt af D/S DANIA A/S 28.april 1900. Solgt til Sundswall og omdøbt >GEORGE< 1916 p.r. Gøteborg Hull blev skibet under navnet >GRØNHAUG< af Stavanger sænket af en tysk ubåd med bomber anbragt i skibet. Hele besætningen blev reddet

S/S MARY rederiet Dania 1900-1914. Byg i England 1890 som >SKOTLAND< til D/S Nordsøen A/S Kbh. Købt af D/S DANIA A/S maj 1900 omdøbt til >MARY< . P.R fra Hernösand til Shoreham med tømmer forliste skibet den 29, nov 1914 efter at havde ramt en mine ud for Blyth. Besætningen gik i bådene men seks mand omkom inden resten af besætningen blev reddet.

S/S DAGNY 1550 dw tons Rederiet Dania. Byg i Skotland 1883 som >BELLMORE< tilBellmore Steam Ship Co., Glasgow. 1892 solgt til Italien nyt navn >COSTANTE< 1898 solgt ti Sverige nyt navn >NORDSTJERNEN<. 1902 k�bt af d s dania a omd�bt>DAGNY<. 1917 1919 1920 1922 1942 solgt til d s esbjerg a christiansholm fabrikker kbh. det forenede bugserselskab kbh uden navne�ndring. sverige efter flere salg f�r hun i nyt navn>FRODE< i 1948 >KETTY< Forlist under Svensk flag den 2. febr.

S/S DAGNY dw tons 1550. med dækslast af tømmer. Skibet har slagside. rederiet Dania`s 3 skib.

S/S ELY Rederiet D/S Dania A/S 2500 dw tons. Byg i West Hartlepool England 1888 som >CARRIE< til reder i West Hartlepool. Solgt den 24. okt 1905 til D/S Jylland A/S omdøbt til >EBBA<. 16 1909 solgt p� tvangsaktion til d s dania a den aug omd�bt>ELY<. 1915 forlist p� en rejse methill-sundswall med kul ved minespr�ngning den17. maj svenske bj�rns fyrskib skibet blev sat grund kysten efter minespr�ngningen. bes�tningen reddet af fart�jer. < h1>

S/S NELLY Rederiet Dania 2200 dw tons. Byg i Sunderland England 1888 som >SNEATON< solgt 28. aug 1899l til D/S Jylland A/S Esbjerg og omdøbt til >INGRID<. 1909 solgt 15. okt til d s dania a og omd�bt>NELLY<. 1917 1922 solgt til et partrederi i esbjerg ved h.a.guldager uden navne�ndring. sverige 22. juni og omd�bt>CECIL<. 1934 ophugget i karlshamm. < h1>

S/S Fanny 2100 dw tons, her som S/S KAREN af Esbjerg i gang med at laste sække. Byg i Stockton England som >BENGAR< til Steam Ship Begar Co., Liverpool. Solgt 3. april 1900 til D/S Jylland A/S Esbjerg omdøbt til >KAREN<. 1909 1. sep solgt til d s dania a omd�bt>FANNY<. 18 1914 1915 1917 1918 solgt den 7. april til brix hansen & co. kbh okt d s trio a kbh. igen samme �r sverige 18.okt 1915. svenska amerika line g�teborg alle uden navne�ndring. forlist 19.sep < h1>

S/S ELIE 3200 dw tons Rederiet Dania. Byg Antwerpen 1921 til Rederiet D/S DANIA A/S Sejlede under krigen 1940-45 i hjemmeflåden forliste i 1944 ud for Stilo Fyrtårn på en Rejse fra Gdynia - København efter minesprængningen sat på grund på kysten slået til vrag alle ombord blev reddet.

S/S ELIE 3200 dw tons Rederiet Dania. Byg Antwerpen 1921 til Rederiet D/S DANIA A/S Sejlede under krigen 1940-45 i hjemmeflåden forliste i 1944 ud for Stilo Fyrtårn på en Rejse fra Gdynia - København efter minesprængningensat på grund på kysten slået til vrag til alle ombord blev reddet.

S/S ELIE med dækslast. Rederiet D/S Dania A/S

S/S ESTHER MARIA Rederiet D/S Dania A/S. Byg i Antwerpen Hoboken Holland til D/S Dania A/S Kbh (ved Chr Andersen) Solgt den 2. aug 1939 til Finland omdøbt >KASTE< 1955 >THERESA< ophugget i 1959 i Mathildedahl.

S/S IRENE MARIA Rederiet D/S Dania A/S 3200 dw tons. Byg på Antwerp Engineering Co., Antwerpen Belgien 1922 til Rederiet D/S DANIA A/S Overtaget af MoWT London ( Ministry of War Transport). Irene Maria lå sidat i april 1940 i Leith. Forlist 22. nov 1940 i konvojen OB-248 i ballast fra Milford Haven til Australien, Topederet af U-95 (ført af gerd schreiber) hun var ubeskyttet Straggler (det vil sige hun ikke kunde følge med konvojen). Hele besætningen på 26 mand omkom. Kaptajn, 24 besætningsmedlemmer og en

S/S BIRGIT 3200 dw tons, med dækslast. Byg i Lübeck til Rederiet D/S DANIA A/S. Opbragt i Atlanten og overtaget den 10. april 1940 af Frankrig og omdøbt til >SAINT ETIENNE< skibet lå sidst i april 1940 i Dakar. Kom under Tysk administration 25. nov 1942 og igen omdøbt til >BIRGIT<. 12 1943 forlist i sortehavet juni skibet var under tysk flag da det blev angrebet af russiske fly ud for krim. (ingen danskere ombord) < h1>

S/S CYRIL med to mindre fartøjer på siden, set fra luften. Rederiet D/S Dania A/S. 3500 dw tons. Byg i Lübeck 1925 til D/S DANIA A/S døbt >CYRIL< Beslaglagt 9. april 1940 i Blyth. Beslaglagt 8. nov 1942 i Casablanca af den Franske regering omdøbt til >SAINT-BERNARD<. 1942 1943 s�nket 8. nov og brugt som blokadeskib i port lyautey. h�vet ved de allieredes landgang nord africa overtaget af mowt fik sit navn>CYRIL< tilbage. Tilbageleveret 22. sep 1945 til rederiet D/S DANIA A/S. Solgt til Tyskland 1954 se.

S/S DAN 3500 dw tons. Byg i Lübeck 1925. til rederiet D/S DANIA A/S døbt >DAN<. 20 forliste den 7. sept 1929, p� en rejse fra danzig til helsingfors under storm i �sters�en ved br�sterort fik sl�et lugerne ind mand og kone omkom blev reddet af tysk redningsb�d>Hessen<. < h1>

S/S TOVELIL 3700 dw tons Rederiet D/S Dania A/S. byg i Schiedam Holland 1925 til Seed Shipping Co., Newcastle som >MONICA SEED<. 1940 1954 k�bt at d s dania a ved chr andresen. overtagetaf mowt april skibet l� sidst i lieth. tilbageleveret til 1945. solgt 17. dec costa rica og omd�bt>AGELEF<. 1956 forlist 30. dec efter stranding i syd africa. < h1>

S/S SONJA 3600 dw tons . Byg på Antwerp Engineering Co., Hoboken Belgien 1930 til D/S DANIA A/S. Solgt den 11. august 1938 til Haverbeck & Skalweit Valdivia, omdøbt >CANELOS< Forlist 22.maj 1960 efter jordskævl med efterfølgende springflod der satte skibet tre sømil op af floden hvor det grundstødte.

S/S DANA 5500 dw tons bygget ipå Antwerp Engineering Co.,Hoboken Belgien til Rederiet D/S Dania A/S døbt >DANA<. 1935 solgt den 27. februar til co., naviera harebak & skatwiet valparaiso omd�bt>ALBERTO Havebick<. ophugget i satander 1969.< h1>

M/S BONITA 5.500 dw tons bygget i Aalborg 1930 til A.H. Sørensen Arendal Norge døbt >SKULE< Købt af D/S Dania A/S 1938 og omdøbt til >BONITA<. 1941 forlist 14. okt efter kollision med svenske>BOFAN< ved Trelleborg 21 mand omkom fra >Bonita<

M/S BONITA ved kaj i Københavns Frihavn. Skibet forliste den 14. oktober 1941 efter påsejling af svenske S/S BOFAN syd for Falsterbo.

S/S DANBELT Rederiet Dania. Byg på B&W under det Dansk- Tysk Hansa program, som >ALSTERTOR< til Tysk reder, 1943 blev kontrakten efter aftale med tyske myndigheder overtaget af den danske stat og vidergivet til A/S af 6. februar 1943. december 1944 blev det endnu ikke færdiggjorte skib sænket på B&W`s værft ved sabotage, men hævet og færdigbygget i august 1945. Skibet blev overtaget af D/S HETLAND A/S Kbh og døbt >FORNÆS<. 1946 maj blev skibet solgt til d s dania a og omd�bt>DANBELT< allerede samme å

S/S DANKLINT 2500 dw tons Byg 1924 i Helsingør til rederiet D/S Heimdal A/S døbt >MARTIN CARL<. 1946 solgt til rederiet d s dania a omd�bt>DANKLINT<. 1950 solgt til tyskland 25.marts kirsten & co., hamburg amerika linie omd�bt>VIRGILIA< 1956 solgt til andet Tysk rederi omdøbt >SEEVOGEL<. 5 1959 forlist den 6. dec efter grundst�dning s�mil n� for krakelund p� rejse fra sundswall til amsterdam.< h1>

S/S DANHOLM 5.500 dw tons. Byg i Nakskov (Hansa Type) Kontraheret af besættelsesmagten til Hamburg-Amerikalinien planlagt navn >Hillenertor<. 1943 1945 overtaget den 5. maj af danske stat a s 6.2. kbh. d�bt>STENSNÆS<. 1947 solgt til rederiet d s dania a kbh omd�bt>DANHOLM<. solgt til sverige og omd�bt>MIRA< derefter solgt flere gange ophugget i Piræus 1981.

S/S DANHOLM 5.500 dw tons. Byg i Nakskov (Hansa Type) Kontraheret af besættelsesmagten til Hamburg-Amerikalinien planlagt navn >Hillenertor<. 1943 1945 overtaget den 5. maj af danske stat a s 6.2. kbh. d�bt>STENSNÆS<. 1947 solgt til rederiet d s dania a kbh omd�bt>DANSHOLM<. solgt til sverige og omd�bt>MIRA< derefter solgt flere gange ophugget i Piræus 1981.

S/S DANVIG 3.340 dw tons Byg i Norge 1941. Indkøbt fra Sverige under navnet >LALI< 1949 af Rederiet D/S DANIA A/S omdøbt >DANVIG< solgt 1951 til Finland og omdøbt >DIONE< ophugget i Baia 1976.

M/S DANFJORD (II) 7.850 dw tons af København. Byg i 1938 i Flensborg som >MULHEIM_RUHR< Givet til Norge som Krigsskadeerstatning i 1946 omdøbt >BRYNJE< Købt af rederiet D/S DANIA A/S 1951 omdøbt >DANFJORD<. 1966 solgt til monrovia 1959. forlist efter en brand.< h1>

M/S DANHOLM ((II) 6.700.dw tons. Byg i Hamburg 1958 til Rederiet D/S DANIA A/S døbt >DANHOLM< 1962 overtog Rederiet Concordia Line aktierne i D/S DANIA A/S og dette deres sidste og eneste skib >DANHOLM< En epoke var slut for det gamle Rederi. Danholm blev solgt 1962 til Tyskland sejlede muligvis som lægter i 1993.

Forfatteren har lige siden 1992 manifesteret sig i museets årbøger med en lang række særdeles vidende artikler om såvel rederi- som personalhistorie. Her bringer vi så - desværre - Chr. Lunds sidste artikel til årbøgerne, idet han afgik ved døden sidste år.
 Omkring årsskiftet 1900 stiftedes mange nye danske rederier. Det var fortrinsvis skibsførere, der gik i land efter mange, ofte hårde, års slid til søs, og som nu anbragte deres sparepenge i det erhverv, som de kendte så godt til. Andre var unge shippingfolk, som efter en international uddannelse ved rederi- eller skibsmæglerkontorer i udlandet - de baltiske lande eller Nordeuropa - nu anså sig selv for at være tilstrækkeligt velkvalificerede til at blive egne herrer. En sådan var den da kun 25-årige shippingmand Chr. Andresen. Han var født på Rømø den 11. marts 1875 som søn af dampskibsfører I. A. Andresen. Han havde været ansat hos rederiet de Leuwe & Philipsen i Antwerpen og var blevet udnævnt til at være bestyrer for rederiets afdelingskontor i Rotterdam. Her planlagde han at stifte et rederi unde r hollandsk flag. Men inden det kom så vidt, blev han kontaktet af konsul Ditlev Lauritzen, som i 1895 havde stiftet A/S Dampskibsselskabet »Vesterhavet« i Esbjerg. Det var Ditlev Lauritzens kongstanke at gøre Esbjerg til et hjemsted for mange rederier: Esbjerg var Danmarks eneste direkte havn mo d de store oceaner, og han havde tidligere også væ- ret medstifter af A/S Dampskibsselskabet »Jylland«. Chr. Andresens forhandlinger med Ditlev Lauritzen resulterede i, at han opgav tankerne om det hollandske rederi og i stedet flyttede til Esbjerg, hvor han så - med støtte fra Ditlev Lauritzen - 10. april 1900 stiftede Aktieselskabet Dampskibsselskabet »Dania« og med sig selv som korresponderende reder. Formand for bestyrelsen blev Ditlev Lauritzen; et andet fremtrædende medlem blev direktøren for Dansk Svovlsyre og Superfosfatfabrik, H. Heilbuth. Aktiekapitalen var på kr. 200.000, og til at begynde med indkøbtes fra D/ S »Nordsøen« (skibsreder Alfr. Christensen, Kø- benhavn) to mindre ti år gamle dampskibe. Chr. Andresen besluttede, at hans skibe skulle have pigenavne, der endte på bogstavet »y« som f.eks. DAGNY og MARY, og han fastholdt dette system lige indtil 1. verdenskrig, så i alt otte skibe fik navne, der endte på »y«. Selskabets aktiekapital blev i 1906 udvidet til kr. 300.000. 75 Så indtraf i 1909, at de dårlige tider for skibsfarten i årtiet 1900-1910 medførte, at D/S »Jylland« ikke længere kunne klare skærene og måtte se sine tre skibe komme på tvangsauktion i Esbjerg. To af dem stod for en større udgiftskrævende klasse, så anskaffelsen - selv på en tvangsauktion - ville blive kostbar. Men Chr. Andresen var ikke i tvivl - her lå en stor chance, og ved hjælp af banklån fik han stablet den nødvendige kapital på benene, så han kunne byde på og købe skibene. Fra 1910 bedredes tiderne for fragtraterne for søtransporter; de steg, så rederiet ved udgangen af 1913 kunne afvikle sin bankgæld. Da den 1. verdenskrig brød ud i august 1914, bestod selskabets flåde af seks dampskibe på i alt 10.280 tdw. I april 1914 var et skib blevet solgt. På det tidspunkt var der ikke faretruende signaler om den forestå- ende storkonflikt, men samtidig havde Chr. Andresen været forudseende nok til at kontrahere rederiets første nybygning ved et hollandsk værft, som blev benyttet af andre danske rederier, blandt andet A. P. Møller, og som derfor var velanskrevet som dygtige skibsbyggere. I 1916 blev det fundet opportunt at flytte administrationen af rederiet fra Esbjerg til København, hvor »Dania« rykkede ind i Amaliegade 33 B i nye lokaler på 1. sal i sidebygningen til Dansk Dampskibsrederiforening; samme sted havde flere andre rederier fået kontorlokaler. Under krigen mistedes fire skibe ved forlis; én nybygning blev leveret og et skib købt, mens andre to blev solgt med enorm fortjeneste, så ved krigens slutning i november 1918 havde »Dania« kun to skibe tilbage - men en stor kapital at arbejde med. Der blev derfor kontraheret fire dampskibe, hver på 2.500 tdw ved Liibecker Maschinenbau for levering i 1919 og 1920, men det viste sig hurtigt, at værftet slet ikke kunne klare opgaven med at bygge de nye skibe. I stedet placerede Chr. Andresen så en ordre på tre dampskibe, hver på 3.200 tdw i Antwerpen, som leveredes i 1921 og 1922. For det første skib måtte der betales mere, end hvad de to efterfølgende kostede tilsammen; så meget var skibspriserne faldet i mellemtiden, og i dette tilfælde var glideskalaen altså faldet ud til gunst for rederiet. Chr. Andresens erfaringer med værftet var i øvrigt så gode, at han nogle år senere placerede nye ordrer dér. I 1922 blev aktiekapitalen igen fordoblet til kr. 1.200.000 ved en ny udstedelse af fondsaktier, men allerede to år senere i 1924 blev den nedskrevet til kr. 600.000, for så i 1925 at blive udvidet med kr. 900.000 til kr. 1.500.000. Konsul Ditlev Lauritzen bevarede posten som formand for »Dania« indtil sin død juleaften 1935. Han efterfulgtes af en anden kendt skibsreder, H. A. Hansen fra D/S »Myren« (Holm & Wonskd), som fungerede indtil 1946, hvorefter han fortsatte som menigt medlem af bestyrelsen indtil 1954. 78  1938 foretog Chr. Andresen et nyt udspil. Han havde hidtil holdt sig til dampskibe; efter 1. verdenskrig i 3.000 tdw-størrelsen, men som bestyrelsesmedlem af A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab havde han fået et godt kendskab til dette selskabs 5.500 tdw motorskibe, der var bygget 1927- 1930 efter design af rederiets seniorreder, kaptajn A. N. Petersen, som desuden var en god bekendt og ven fra Esbjerg-tiden.
Nu købte »Dania« så et skib fra Norge bygget efter de samme tegninger. Ved udbruddet af 2. verdenskrig i september 1939 bestod rederiets flåde af seks skibe på i alt 22.200 tdw. Ved besættelsen 9. april 1940 blev flåden delt; kun to skibe var i hjemlige farvande; de gik begge tabt, mens de andre fire blev beslaglagt af England og Frankrig; kun to kunne leveres tilbage nogle måneder efter befrielsen 5. maj 1945. I 1941 indførtes lov nr. 358 af 26. august 1941 om registrering af skorstensmærker og kontorflag, og Chr. Andresen var hurtigt ude og fik derfor som nummer tre i det ny register godkendt sit skorstensmærke som: »To røde bælter med et hvidt bælte imellem på sort skorsten. Det hvide bælte er halvt så bredt som hvert af de røde. I øverste røde bælte på hver side bogstavet C, i nederste bogstavet A i hvidt« og kontor flag som: »Rødt stutflag med hvid diagonal, udgående fra øverste hjørne ved stangen. Diagonalens bredde er en trediedel af flagets højde. Midt i diagonalen bogstavet D i rødt.« For rigtigt at komme i gang igen efter befrielsen, hvor de to tilbageleverede skibe ikke var nok, indkøbtes fra A/S af 6. februar 1943 - det var den danske stats rederiselskab oprettet under besættelsen for at varetage administrationen af skibe bygget under det dansk-tyske Hansaskib-program - to dampskibe, tillige med et af D/S »Heimdal«s ældre dampskibe. Et nyt navnesystem blev samtidigt indført. Nu skulle disse skibe - og alle fremtidige - bære forstavelsen »Dan«, det blev til i alt syv, heraf dog to med samme navn, inden rederiet blev likvideret i 1966. Efter H. A. Hansen havde Chr. Andresen selv overtaget hvervet som formand for »Dania«, idet han samtidig overlod titlen som korresponderende reder til sine to sønner. Da Chr. Andresen fyldte 80 år 11. marts 1955 sagde han farvel til hvervet som formand for »Dania«. Han følte, at han nu havde virket længe nok. Han havde haft den glæde at se sit rederi vokse fra en spæd begyndelse til at blive et respekteret mellemstort rederi - men i de sidste år af sit liv var han nok blevet noget skuffet og nedtrykt over en manglende interesse fra sønnernes side til at bevare, for slet ikke at tale om at udvide, rederiets aktivitet. Chr. Andresen døde 28. maj 1961, 86 år gammel. I Esbjerg-tiden havde han været konsul for Belgien fra 1906 og indtil rederiet flyttede til København i 1916. Han var en kendt person i danske søfartskredse, blandt andet som næstformand for Dansk Dampskibsrederiforening fra 1924-1933; som medlem af bestyrelsen for Danske Rederes Retsværn fra 1924-1947, heraf i perioden 1943-1947 som formand, og som medlem af repræsentantskabet for Assuranceforeningen Skulds danske afdeling fra 1921-1947, heraf som formand 1943- 1947. Han var også medlem af bestyrelsen for A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab helt frem til 1961. Inden for BIMCO (The Baltic 8c International Maritime Conference) indtog Chr. Andresen i mange år en fremtrædende position.
I driften af »Dania« var Chr. Andresen blevet assisteret af Alexis R. Andresen og Cyril R. Andresen. Begge var kommet ind i rederiet i midten af 1920'erne og var hurtigt blevet udnævnt til prokurister for så fra 1946 at blive korresponderende redere. Alexis R. Andresen (23. maj 1902 - 27. november 1976) var den mest aktive af de to brødre og indtog ligesom faderen en række tillidshverv inden for dansk søfart - medlem af bestyrelsen for Danmarks Rederiforening 1950-1959, Danske Rederes Retsværn 1947-1967 og Assuranceforeningen Skulds danske afdeling 1950-1968, ligesom han i en lang årrække var medlem af BIMCOs »Documentary Committee«, blandt ande t som formand 1948-1963. Cyril R. Andresen blev derimod aldrig en særlig kendt person inden for søfarten. Allerede i begyndelsen af 1950'erne trak han sig som korresponderende reder. Sammen med skibsreder Jørgen Carl (D/S »Heimdal«) tog han initiativ til stiftelsen af et luftfartsselskab, men begge måtte hurtigt erkende, at selskabet ikke havde heldet med sig. »Dania« var et børsnoteret selskab, hvis aktier for en stor del lå i hænderne på familien Andresen og en kreds af deres venner. Den nominelle aktiekapital havde siden 1925 været uændret kr. 1.500.000. I 1952 begyndte en anden kreds at interessere sig for opkøb af »Dania«-aktier. Den ny kreds havde som bagmand ØKs foresiddende direktør, Hakon Christiansen; hans motiv for at ville sikre sig majoriteten er ukendt. Faktum er, at det lykkedes for den ny kreds at opkøbe tilstrækkeligt til at sikre sig majoriteten, og Hakon Christiansens søn, læge Finn Heyn Christiansen, blev 10. oktober 1952 på en ekstraordinær generalforsamling valgt ind i bestyrelsen for derefter at overtage formandsposten 26. april 1955 efter Chr. Andresen. I september 1958 blev aktiekapitalen reduceret til kr. 1.350.000 ved tilbagekøb af egne aktier for kr. 150.000. I oktober samme år overtog rederiet en nybygning på 6.700 tdw fra Ottensener Eisenwerk, et ret så ukendt tysk værft. Det fik navnet M/S DANHOLM og blev rederiets sidste skib. I slutningen af maj 1962 købte skibsreder Jørgen Ditlev Lauritzen (24. maj 1926 -) - skibsreder Ivar Lauritzens eneste søn - ak- tiemajoriteten i »Dania« af læge Finn Heyn Christiansen. En ny bestyrelse trådte til medj. D. Lauritzen som formand. Alexis R. Andresen fratrådte »efter nærmer e aftale«. Kontorerne i Amaliegade 33 B blev nedlagt; administrationen flyttedes til Hellerupvej 14, hvor J. D. Lauritzens eget rederi »Concord Line« (stiftet i 1956) havde adresse. Administrationen blev holdt nøje adskilt - »Dania« var børsnoteret, »Concord Line« var det ikke. I oktober 1965 blev rederiets skib solgt, hvorefter der blev taget skridt til at likvidere selskabet. Det var ikke blevet fundet betimeligt eller økonomisk forsvarligt at lade »Dania« fusionere med »Concord Line«. Likvidationen blev tilendebragt i 1966 - og dermed forsvandt et kendt rederinavn fra Dansk søfart. 
   
 

Linda Ankerstjerne 29.04.2019 10:26

Hej - jeg hjælper min chef Bjarne Hastrup med at finde oplysninger til en bog om hans farfar - ved du hvordan jeg får fat i en liste over mandskab på fartøj ?

| Svar

Nyeste kommentarer

07.11 | 16:06

www.lyboel.dk

02.11 | 10:47

Hej Gert, Det må du hjertens gerne min mail er jymd@mail.dk hvis der er noget jeg kan hjælpe dig med udover det der er skrevet på min hjemmeside. Jørgen

01.11 | 13:32

Sejlede som passager med Dana Anglia husker ikke rigtige årstal slut 70 erne , vi sejlede i den værste storm i århundrede 3 døgn inden Harwich.

22.10 | 12:34

Må jeg bruge oplysninger fra din side til et krigssejlerprojekt? - og kan jeg få en mailadresse til dig?